Relationer och psykiatriska tillstånd

I vårt dagliga arbete på Orange möter vi många människor som kämpar med olika psykiatriska tillstånd. En sak som vi ofta betonar är hur viktiga relationer är för vår mentala hälsa och hur dessa relationer kan påverkas av våra psykiska tillstånd och vice versa. I det här inlägget ska vi utforska detta samband och hur […]

Vad är depression?

Depression är ett allvarligt psykiskt tillstånd som påverkar ens tankar, känslor och beteenden på ett negativt sätt. Det är inte bara att känna sig ledsen eller nere tillfälligt; depression är en långvarig och ihållande känsla av sorg, hopplöshet och tomhet. För att vi ska tala om det som en diagnos behöver det finnas svårigheter att […]

En kort översikt om ADHD

Vad är ADHD? ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket på svenska kan översättas till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barndomen och ofta fortsätter in i vuxenåren. ADHD påverkar förmågan att hålla fokus, styra impulser och göra det som förväntas av en i olika situationer. Symtom på ADHD: […]

Nyheter i vår metodik

I takt med att fler söker till oss har vi genomfört lite förändringar den senaste tiden. Viktigast av dessa är att vi har börjat arbeta med standardiserade formulär som en del av vårdprocessen. Tydligast blir det vid nybesök. För dig som söker vård hos oss innebär det att du kommer få fylla i ett par […]

Vad är KBT?

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra det psykiska måendet och fungerandet i vardagen. Det är en beprövad metod som används för att behandla en rad olika psykiska hälsotillstånd, inklusive ADHD, ångest, depression, fobier, PTSD och mycket mer. I denna guide kommer […]

Vad är ångest?

Introduktion I denna text kommer vi utforska det komplexa fenomenet ångest. För många är det en bekant följeslagare i livet, och det kan vara till hjälp att förstå dess egenskaper och funktion. Det är ofta lättare att hantera något om vi förstår oss på det. Vi kommer att titta på vad ångest är, dess kroppsliga […]

Att hantera sömnproblem vid ADHD

Introduktion till sömnstörningar vid ADHD Att ha ADHD kan vara som att ha en radio som alltid är på och byter kanal utan förvarning. Dina tankar kan sväva iväg, din uppmärksamhet kan hoppa från en sak till en annan, och det kan vara svårt att koppla av. Dessa utmaningar kan påverka din sömn på många […]

Allt du läser är inte sant

ADHD – omgärdat av myter Ämnet ADHD har länge varit i ropet. Inte minst på sociala medier, där det delas information om både personlig erfarenhet men även fakta. Det finns dock en sak man måste ha med sig: allt du läser på internet om ADHD är inte sant. För ett par år sedan publicerades en […]

Musik som medicin

Bild på musiker.

Lugnande låtar Många känner sig stressade eller ängsliga till vardags. Räkningar, arbete och relationsproblem är exempel på omständigheter som kan göra en uppvarvad. En vanlig orsak till stress är medicinska ingrepp, såsom operationer. Operationer innebär en kontrollförlust och ovisshet kring hur ingreppet går till. Vilka blir effekterna? Finns det bieffekter? Frågor som dessa uppstår ofta. […]

Test för ADHD

För att bedöma ADHD behöver man göra en fullständig ADHD utredning. Som en del i utredningen kan man använda olika test för ADHD. ADHD tester kan inte själva avgöra om du har ADHD, men de kan utgöra en viktig pusselbit. Hur mäts ADHD-symtom? ADHD kan mätas på många olika sätt. De vanligaste är information från […]