Vad är depression?

Depression är ett allvarligt psykiskt tillstånd som påverkar ens tankar, känslor och beteenden på ett negativt sätt. Det är inte bara att känna sig ledsen eller nere tillfälligt; depression är en långvarig och ihållande känsla av sorg, hopplöshet och tomhet. För att vi ska tala om det som en diagnos behöver det finnas svårigheter att klara av sina åtaganden eller ett avsevärt lidande.

Vanliga besvär vid depression:

  1. Nedstämdhet: Känslan av sorg, tomhet eller hopplöshet som inte verkar försvinna. Ofta håller känslan i sig länge, den har inte alltid en tydlig anledning och fler saker än vanligt gör en ledsen.
  2. Förlust av intresse och glädje: Minskad lust att delta i tidigare njutbara aktiviteter, inklusive hobbies, sociala evenemang och relationer. Det känns mindre spännande och lockande – man ser inte fram emot att göra sånt som man brukar gilla.
  3. Sömnsvårigheter: Svårigheter att somna, att sova för mycket eller känna sig trött även efter en god natts sömn.
  4. Ökad eller minskad aptit: Förändringar i aptiten som kan leda till viktminskning eller viktökning.
  5. Trötthet och minskad energi: Känslor av utmattning och brist på energi, även efter att ha vilat eller sovit.
  6. Svårigheter att koncentrera sig: Många upplever en minskad förmåga att fokusera, tänka eller fatta beslut. Man kan uppleva hjärndimma, svårigheter att sålla bland information och många känner sig “sega” i sina tankar.
  7. Känslor av mindre värde eller skuld: Känslor av otillräcklighet, värdelöshet eller skuld över tidigare händelser eller handlingar.
  8. Självmordstankar eller handlingar: Vissa med depression upplever tankar på att skada sig själv eller ta sitt eget liv, eller faktiska försök till självskada.

Vad du behöver veta:

Det är viktigt att förstå att depression är ett psykiatriskt tillstånd och inte bara en känslomässig svacka. Det är inte ens eget fel att man känner sig deprimerad. Det finns hjälp att få för att hantera och övervinna depression.

Att söka hjälp:

Om du känner igen dig i några av dessa symtom är det viktigt att söka professionell hjälp. Din läkare eller psykolog kan hjälpa dig att få en korrekt diagnos och skräddarsy en behandlingsplan som passar dina behov. Att prata med någon du litar på, som en vän eller familjemedlem, kan också vara till hjälp. Vi på Orange finns tillgängliga om du önskar hjälp att hantera depression.

Sammanfattning:

Depression är ett allvarligt tillstånd som påverkar många människors liv. Genom att känna igen symtomen och söka professionell hjälp kan man lära sig att hantera och övervinna depression. Kom ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Om du behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss.