Medarbetare

Våra specialister

Sigge Skårman

Leg. Psykolog

Jag har arbetat med neuropsykiatri i olika former i snart tio år och har genomfört hundratals neuropsykiatriska utredningar. Mitt arbete med ADHD och autism har bl.a. skett inom psykiatrisk öppen- och slutenvård samt primärvård. På så vis har jag fått erfarenhet av psykisk ohälsa i många former. Jag har omfattande erfarenhet av olika tester som är relevanta i ADHD-utredningar. Utöver mitt patientarbete leder jag ett tvärprofessionellt team som utvecklar mjukvara för att hjälpa professionella att bedriva högkvalitativ psykiatrisk vård.

Erfarenhet och kompetens

Utöver psykiatrisk utredningskompetens har jag erfarenhet och utbildning inom psykoterapiformerna KBT och EMDR. Jag har även erfarenhet av stödjande samtal, handledning och utbildning. I tidigare terapier har jag bl.a. behandlat ADHD, depression, bipolär sjukdom, personlighetssyndrom, panikångest, stress, utmattning samt PTSD.

Tidigare uppdragsgivare

Tidigare uppdrags- och arbetsgivare innefattar bl.a. Region Stockholm, Stockholms stad, Region Jönköping, Region Halland, MTG samt Stockholms Universitet. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och har svensk såväl som norsk psykologlegitimation.

Morten Erichsen

Specialistläkare i psykiatri

Jag är legitimerad läkare och specialist i psykiatri sedan flera år och har erfarenhet både från slutenvårds- och öppenvårdspsykiatrin. Jag har arbetat inom olika områden såsom akutpsykiatri, psykosenhet och äldrepsykiatrisk mottagning. Jag har även varit ansvarig överläkare vid uppstarten av ett DBT-team i Helsingborg. Dessa erfarenheter har gjort att jag har träffat personer med ADHD i olika situationer och med individuella förutsättningar. Det har lärt mig att jag behöver behandla varje person utifrån dennes unika situation.

Erfarenhet och kompetens

Under flera år som psykiatriker inom öppenvården har jag fått en stor erfarenhet kring utredningar av neuropsykiatrisk problematik. Jag har färdigställt hundratals utredningar av ADHD och andra psykiatriska tillstånd.
Parallellt med detta jobbar jag med utbildning av läkare över hela landet. Jag har hittills utbildat hundratals läkare inom området psykisk ohälsa i syfte att öka kompetensnivån.

Tidigare uppdragsgivare
Tidigare uppdrags- och arbetsgivare innefattar bl.a. Region Skåne, Region Halland, WeMind samt Lovisenberg Sykehus i Oslo, Norge. Jag är medlem i Sveriges läkarförbund och har både svensk och norsk läkarlegitimation och specialistkompetens inom psykiatri.