Priser och policies

tjänster

Nedan finner du de tjänster som vi erbjuder samt pris.

Ett bedömningssamtal som hjälper oss att avgöra om utredning eller behandling kan rekommenderas.

Noggrann utredning med psykolog och specialistläkare där vi går igenom ADHD och närliggande besvär för att avgöra om ADHD föreligger. Bedömningssamtal behöver först genomföras och kostnad för det tillkommer, v.g. se ovan.

Farmakologisk behandling av ADHD. Förskrivning och utvärdering görs av specialistläkare i psykiatri. Fem samtal med läkare ingår. Utöver dessa samtal kan du kommunicera med specialistläkaren i vår chat. Samtalen behöver ske under en och samma 12-månadersperiod (påbörjas vid första besöket). Behövs ytterligare samtal så tillkommer en kostnad om 2290 kr/besök.

Medicinsk behandling efter fem besök/ett år

Om du redan har genomfört ditt första år/fem besök med medicinering hos oss kan du fortsätta till reducerad kostnad. Förskrivning och utvärdering görs av specialistläkare i psykiatri. Två samtal samt chatfunktion med specialistläkaren ingår. Samtalen behöver ske under en och samma 12-månadersperiod (påbörjas vid första besöket). Behövs ytterligare samtal så tillkommer en kostnad om 2290 kr/besök.

Bred NP-utredning

Tvärprofessionell utredning med läkare och psykolog där vi ser över ADHD och autism samt genomför de tester som bedöms vara nödvändiga. Vi ser även över andra psykiatriska tillstånd. Bedömningssamtal behöver först genomföras och kostnad för det tillkommer, v.g. se toppen på sidan. 

autismutredning

En gedigen utredning med läkare och psykolog där vi ser över autism samt genomför de tester som behövs. Vi ser även över andra psykiatriska tillstånd.  Bedömningssamtal behöver först genomföras och kostnad för det tillkommer, v.g. se toppen på sidan. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Psykoterapi med psykolog inriktad mot ADHD eller andra problem som du tar upp. I KBT arbetar vi strukturerat och målinriktat där den terapeutiska relationen bygger på transparens och empati gentemot dig som patient. Vi kan även erbjuda stödsamtal.

KBT-paket

KBT som beskrivs ovan, där du får ett lägre pris om du från början väljer att genomföra besök. 

Läkarintyg

Om du har en pågående vårdinsats hos oss (t.ex. utredning, KBT eller läkemedelsbehandling) skriver vi kortare intyg för 490 kr. Om vi inte har någon pågående kontakt kostar intyg 2690 (inkluderar kostnad för bedömningssamtal hos läkare). Exempel på intyg kan vara till Transportstyrelsen, Försvarsmakten eller Plikt- och Prövningsverket.

Läkarbesök

Om du behöver ytterligare läkarbesök utöver våra andra tjänstser.

Andra utredningar

Vi har även kompetens och erfarenhet av andra sorters psykiatriska bedömningar. Exempelvis bipolär sjukdom och personlighetssyndrom. Du är välkommen att höra av dig så att vi kan diskutera möjligheterna att hjälpa dig. I dessa ärenden behöver vi ta ställning till om utredningen kan genomföras på ett patientsäkert sätt.

Övrigt

Vi har bred erfarenhet av psykologi och psykiatri inom kliniska och icke-kliniska områden. Utbildning, handledning, teamutveckling och ledarstöd är exempel på tidigare arbetsuppgifter. Utöver det kan vi erbjuda second opinion på tidigare behandling och utredning. Du är välkommen att höra av dig med din förfrågan.

POLICIES

Betalning

Samtliga tjänster betalas i förskott. Antingen via faktura eller avbetalning som ordnas med hjälp av vår samarbetspartner Medical Finance.

Vi försöker anpassa oss till dina behov så mycket som möjligt, även vad gäller om- och avbokningar. Om du utan giltigt skäl om- eller avbokar utredningen med mindre än 24h innan start debiteras du med 1500 kr. 

Om du avbryter utredningen i förtid betalar du halva beloppet om du ännu inte hunnit halvvägs genom utredningen. Har mer än halva utredningsförloppet genomgåtts debiteras du för det fullständiga beloppet.

Ifall du uteblir från samtal som inte är en del av en utredning (insättning/uppföljning av läkemedel, KBT, bedömning och liknande) utan att boka av minst 24h innan blir du betalningsskyldig för halva priset av besöket. Vid uteblivande/avbokning inom mindre än 24h/ombokning inom mindre än 24h av ett enskilt utredningsbesök debiteras 500 kr. Samtliga priser gäller vid den tidpunkt som de kan läsas på denna sida. Priser kan komma att ändras.

 

Personuppgiftshantering

Dataskydd och hantering av personuppgifter
Som vårdgivare behöver vi lagra vissa data om dig i syfte att kunna hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kliniska arbete använder vi digitala tjänster för verksamhetens administration och journalföring. Vi journalför all kontakt som du har med oss enligt lag. Som en del av detta samlar vi in och lagrar dina personuppgifter vilket kan inkludera ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgifter om din hälsa. Det är viktigt för oss att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vårt ansvar
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi får lagra och behandla personuppgifter eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Personuppgiftsansvarig är Orange Psykiatri AB.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut vissa av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill göra en rättelse kan du skicka ett meddelande till oss. Vi svarar gärna på dina frågor gällande personuppgifter, men du kan även vända dig till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Vad händer med dina uppgifter när du avslutat din vårdkontakt med oss?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det finns däremot uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under en viss tid, till exempel din journal eller administrativ information som till exempel fakturaunderlag.

Vill du veta mer?
Om du har frågor kring hur vi på Orange Psykiatri behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@orangepsykiatri.se.