Vi utreder och behandlar ADHD på dina villkor

Vi erbjuder ett tillägg till offentlig vård

Du kan snabbt få tid för bedömning när det passar dig

Efter avslutad utredning erbjuder vi medicin och behandling för att hjälpa dig på bästa sätt

Hos oss är tiden mellan utredning och behandling kort. Snabbare behandling ger snabbare återhämtning. Arbetet hos Orange bygger på kvalitet, empati och flexibilitet.

Våra besök är främst digitala och genomförs från hemmet. Kontakten med oss finansieras privat. Delbetalning kan ordnas med hjälp av vår partner. Vi erbjuder endast vård till vuxna.

Inför utredning genomför vi alltid en bedömning. På så vis kan vi klarlägga om det är lämpligt för dig att genomgå en fullständig ADHD-utredning.