Hos oss blir du tagen på allvar

Utredning och behandling av ADHD

Hos oss kan du som är vuxen få utredning och behandling för ADHD. Vi har lång och gedigen erfarenhet av ADHD och andra psykiatriska tillstånd. Hos oss blir du alltid tagen på allvar – vi behöver se ditt individuella perspektiv för att kunna göra en bra och rättvis utredning.

Mångårigt samarbete

Vi som arbetar här har samarbetat länge vilket hjälper oss att göra kvalitativa utredningar. Arbetet hos oss sker utifrån Socialstyrelsens riktlinjer varför du alltid får en tvärprofessionell bedömning av legitimerad psykolog och specialistläkare i psykiatri.

Få det stöd du behöver

pexels-kaique-rocha-290617

Få det stöd du behöver

I Sverige finns det idag många som har svårigheter kopplade till ADHD. Dessvärre får inte alla det stöd de behöver av offentlig vård. Antingen är det svårt att få en remiss för utredning, alternativt kan väntetiden vara flera år lång.

I andra fall erhåller personen diagnos, men inga förslag till åtgärder. Vissa bedöms vara “för gamla” för att få lov att göra utredning. Vi har ingen övre åldersgräns – den viktiga frågan är om du kan bli behjälpt av en utredning.

En ohållbar situation

Situationen är inte hållbar på sikt. Många patienter väntar alldeles för länge på hjälp och riskerar olika följdproblem såsom depressioner eller stressrelaterad psykisk ohälsa. I vissa fall utvecklar man utmattningssyndrom eller ångestsyndrom. Besvären kan i sin tur inneböra behov av långvarig sjukskrivning.

Andra får göra stora inskränkningar i sitt liv, såsom att sluta umgås med vänner eller ägna sig åt hobbies för att de måste lägga all tid och energi åt att hantera sina svårigheter. Även äldre och människor utanför arbetsmarknaden kan uppleva nedsatt livskvalitet till följd av ADHD.

En ohållbar situation

sun-355508

Vi på Orange vill ändra detta

Vi erbjuder en snar tid för bedömning, där vi noggrant kartlägger din situation för att avgöra om det är lämpligt med utredning. Utredning hos oss går snabbt, där vi minimerar onödiga och omständliga moment.

Om vi går vidare med utredning så utmynnar den alltid i konkreta, evidensbaserade och individanpassade åtgärdsförslag. Självklart tar vi alltid fram förslagen tillsammans med dig, då respektfullt samarbete är en hörnsten i framgångsrik vård.