NPF utredning Karlstad

Få hjälp med NPF utredning I Karlstad

Dagens samhälle ställer stora krav på flexibilitet, social förmåga och koncentration. Vuxenlivet präglas av krav på att passa in i olika sammanhang och göra saker även om de inte upplevs som stimulerande. Har du återkommande besvär mer att umgås med andra, samarbeta eller fokusera kan du ha besvär med ADHD eller autism. För att ta reda på om du har en diagnos kan du genomföra en NPF utredning i Karlstad.

NPF utredning - autism

Autism kännetecknas av svårigheter rörande social förmåga, annorlunda bearbetning av sinnesintryck och svårigheter med flexibilitet. Det kan innebära problem med att skaffa eller behålla vänner, komma överens med familjemedlemmar eller på jobbet.

Ofta kan det upplevas som svårt att läsa mellan raderna eller förstå ironi. Att tolka kroppsspråk kan bli svårt – särskilt om det är vagt eller tvetydigt.

Många med autism har ett stort behov av rutiner och förutsägbarhet i vardagen. Det kan innebära att man gärna gör på samma sätt om och om igen, t.ex. att man gärna äter samma mat eller alltid går en viss väg till arbetet.

Det kan bli väldigt stressande om man inte får följa dem. Annorlunda bearbetning av sinnesintryck kan både innebära att man uppskattar ljud, lukter eller konsistenser särskilt mycket, eller att man snarare blir väldigt känslig för vissa intryck. Får man hjälp att kartlägga sina svårigheter och får rätt diagnos får man också större möjligheter till självförståelse och hjälp från omgivningen. Vägen dit går via en NPF utredning.

NPF utredning - ADHD

Människor med ADHD har ofta svårigheter med att reglera impulser, styra sitt fokus och hushålla med energin. Andra har svårt att hålla rutiner i vardagen, passa tider och göra det som upplevs vara ostimulerande. Svårigheter med impulsiva beslut kan påverka ekonomi, arbete och familjerelationer. Som en följd finns det ofta ett lidande kopplat till ADHD.

Många upplever att de kämpar med att få vardagspusslet att gå ihop, betala räkningar i tid, studera eller arbeta strukturerat. Frustrationen kan ge besvär med stress och depression. En gedigen NPF utredning i Karlstad hjälper dig att förstå ditt fungerande bättre, få rätt diagnos och hjälp att hantera dina svårigheter. Hos oss kan du även få hjälp med terapi och läkemedel som har god effekt mot ADHD.

NPF utredning - så går det till

Det finns en betydande variation i hur de här tillstånden tar sig i uttryck. Man kan inte dra alla över en kam. Därför är det viktigt att göra en noggrann kartläggning för att undersöka om du har någon diagnos. I en NPF utredning går vi igenom din livshistorik, intervjuar en anhörig och gör strukturerade intervjuer där vi går igenom de diagnoser som ingår i frågeställningen.

Vi ser även till andra relevanta faktorer såsom depression, ångest och andra psykiska besvär. Din livssituation och fysiska hälsa ses över. Behövs det så genomförs provtagning och neuropsykologisk testning. Vi värdesätter kvalitet, bemötande och effektivitet i våra NPF utredningar.

Du får därför alltid ett empatiskt bemötande, korrekta utredningsmoment och en snabb utredning. På många platser är väntetiden till NPF utredning lång. Hos oss är väntetiden kort, då vi är angelägna om att sätta in rätt behandling snarast. Om väntetiden blir för lång ökar risken att dina besvär förvärras.

På många platser är väntetiden till NPF utredning lång. Hos oss är väntetiden kort, då vi är angelägna om att sätta in rätt behandling snarast. Om väntetiden blir för lång ökar risken att dina besvär förvärras.

Vi erbjuder NPF utredning för vuxna i Karlstad. Eftersom mötena framförallt sker digitalt kan mycket göras på distans. I vissa fall kan hela utredningen göras på distans. Vi erbjuder tider även på kvällar och helger.

Kontakta oss för mer information om hur du gör en NPF utredning i Karlstad.