ADHD Test i Luleå

Introduktion

ADHD, eller attention deficit hyperactivity disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebär besvär med uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. Symtomen uppstår inte i ett vakuum – de bedöms i förhållande till din livssituation och hur den påverkas av ADHD.

Eftersom det ofta är kö till utredningar vill många ha snabbt svar och önskar ett ADHD-test. Tyvärr räcker det inte med ett test. För att få ett säkert svar på om du har ADHD behövs en noggrann tvärprofessionell utredning utförd av specialistläkare (psykiater) och psykolog.

ADHD test i Luleå kräver utredning

Det finns inget enskilt ADHD-test som kan ge en tydlig diagnos av ADHD, utan en utredning kräver en bedömning av flera faktorer, bland annat:

Test och skattningar av ADHD

En vanlig del av en ADHD-utredning är att fylla i självskattningsskalor. Dessa skalor är utformade för att mäta hur starka ADHD-symtom du har. Märk väl att detta inte är ADHD-tester utan snarare enkäter. Några exempel på självskattningsskalor är:

Självskattnings-skalor

Självskattningsskalor kan vara ett bra sätt att få en uppfattning om hur starka ADHD-symtom en person har. De kan dock inte användas för att ställa en diagnos på egen hand. Hos Orange Psykiatri använder vi oss av ASRS och du hittar vårt test med automatiserad rättning här

En stor fördel med skalan är att den är utprövad via forskning. På så vis blir bilden tydligare vad gäller dina symtom och om det är värt det för dig att genomgå utredning. Dessutom går den snabbt att genomföra – särskilt med vår automatiserade rättning.

Intervjuer

En annan viktig del av en ADHD-utredning är att genomföra intervjuer med dig och andra som känner dig väl. Intervjuerna kan ge information om hur ADHD-symtomen påverkar din vardag, både i skolan, på jobbet och i sociala sammanhang.

Vi ser även över din livshistorik och försöker förstå hur dina symtom påverkar och påverkas av din miljö. Ofta kombinerar vi öppna intervjuer med semi-strukturerade sådana. I en semi-strukturerad intervju går vi igenom ett antal förutbestämda ämnen och frågor men lämnar utrymme för oss att djupdyka i frågor som upplevs vara viktiga.

Andra tester

I vissa fall kan det också vara relevant att genomföra andra tester, till exempel:

Dessa tester kan ge ytterligare information som hjälper oss att bedöma om dina besvär beror på ADHD, andra faktorer eller en blandning av de båda.

Sammanfattning

Det finns inget ADHD-test som kan ställa diagnos. En ADHD-utredning kräver en bedömning av flera faktorer, bland annat symtom, förlopp och funktionspåverkan. Självskattningsskalor kan vara ett bra sätt att få en uppfattning om hur starka ADHD-symtom du har, men de kan inte användas för att ställa en diagnos på egen hand.

Intervjuer med dig, anhöriga och andra som känner dig väl är viktiga delar i en ADHD-utredning.

I vissa fall kan det också vara relevant att genomföra andra tester, till exempel neuropsykologiska tester och blodprover.

Om du funderar på om du eller någon du känner kan ha ADHD är du välkommen att söka hjälp hos Orange Psykiatri. En professionell utredning kan ge dig den information du behöver för att ta dig vidare i livet.