ADHD utredning Borås

Få hjälp med ADHD utredning I Borås

Många besväras av koncentrations- och minnessvårigheter, bristande motivation, sänkt impulskontroll och prokrastinering. Andra råkar uttrycka sig obetänksamt, glömmer viktiga möten eller har svårt att sköta räkningar och pappersarbete. Om du har upplevt de här besvären under längre tid kan du ha ADHD.

Har man ADHD så orsakar symtomen påverkan på vardagslivet. Att studera blir ofta svårt. På arbetet kan det bli svårt att hålla ett jämnt arbetstempo. Impulsiva beslut och svårigheter med vardagsstruktur kan orsaka ansträngda relationer. Att få ihop vardagspusslet blir lätt stressigt om man har svårt att skapa ordning eller prokrastinerar. Som en följd söker många hjälp när de får svårt att få vardagen att gå ihop.

Andra har barn som genomgår utredning och känner själva igen sig i symtomen som tas upp. Att hantera livet med obehandlad ADHD känns ofta övermäktigt. Får man istället rätt insatser, KBT och ADHD medicin, blir det ofta lättare. Har man dessutom en trygg vårdkontakt så har man större möjlighet att hantera sina motgångar.

ADHD utredning utan väntetid
I Borås

Tyvärr är det svårt att få en ADHD utredning i Borås via offentlig vård och köerna är långa. Många vittnar om en bristande förståelse från vården. Hos oss på Orange blir du alltid tagen på allvar. Vi vet att en bra vård kräver ett empatiskt bemötande och flexibilitet. Din ADHD-utredning påbörjas med minimal väntan.

Dessutom färdigställs den snabbt, oftast inom två veckor. Eftersom vi arbetar digitalt behöver du inte ta dig till någon mottagning. Det enda som krävs är dator eller liknande för videosamtal, internetuppkoppling samt att du kan sitta ostört. I nuläget arbetar vi bara med vuxna.

ADHD utredning på dina vilkor

Vi erbjuder digital ADHD utredning i Borås utifrån rådande riktlinjer. För att garantera en säker process arbetar vi i team med psykolog och läkare, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Genom en ADHD utredning kartlägger vi hur du fungerar och ser hur du bäst blir hjälpt. I samband med utredningen får du fylla i formulär, genomgå intervjuer samt ha med an anhörig som kan ge sitt perspektiv på dina symtom. Behövs det genomförs psykologiska tester eller kroppslig undersökning. Under utredningen har vi även andra möjliga diagnoser – t.ex. ångest och depression – i åtanke. På så vis får vi en nyanserad bild av ditt fungerande.

Efter ADHD utredning

För de som redan har diagnos eller får det via vår ADHD utredning kan vi erbjuda behandling. Önskar du remiss till annan vårdgivare ordnar vi det. Vi erbjuder både ADHD medicin och KBT. Båda åtgärderna har visat sig ha effekt i vetenskapliga utvärderingar. De rekommenderas därför av Socialstyrelsen. Läkemedel för ADHD kan bara förskrivas efter att du först har genomgått en läkarbedömning. I KBT kartlägger vi ditt fungerande för att åstadkomma långsiktiga beteendeförändringar. Gemensamt för alla våra insatser är en önskan om att hjälpa dig att göra det du vill och behöver få gjort. Får du rätt verktyg så blir det också lättare att komma dit du vill.

Kontakta oss för information om ADHD utredning
i Borås

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning i Borås och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.