En kort översikt om ADHD

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket på svenska kan översättas till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barndomen och ofta fortsätter in i vuxenåren. ADHD påverkar förmågan att hålla fokus, styra impulser och göra det som förväntas av en i olika situationer.

Symtom på ADHD:

 1. Uppmärksamhetsproblem:

  • Svårigheter att bibehålla uppmärksamheten på en enda aktivitet eller uppgift under en längre tid.
  • Lätt distraherad och svårigheter att organisera och slutföra uppgifter.
 2. Hyperaktivitet:

  • Överdriven rastlöshet och impulsivitet.
  • Svårigheter med att sitta stilla och vänta på sin tur.
 3. Impulsivitet:

  • Handlar utan att tänka på konsekvenserna.
  • Har svårt att vänta på sin tur och avbryter ofta andra.

Orsaker till ADHD:

Orsakerna till ADHD är inte helt klara, men forskning tyder på att en kombination av genetiska, neurobiologiska och miljömässiga faktorer kan spela en roll. Det finns också en stark ärftlig komponent, vilket innebär att risken för att utveckla ADHD är högre om det finns en historia av ADHD i familjen.

Diagnos och behandling:

För att få en ADHD-diagnos behöver symtomen vara omfattande och orsaka funktionshinder i vardagen. Diagnosen ställs av kvalificerad vårdpersonal, psykiater och psykolog, efter en noggrann utvärdering och utredning.

Behandlingsalternativ inkluderar:

 1. Medicinering: Stimulerande läkemedel som metylfenidat kan bidra till att öka uppmärksamheten och minska impulsivitet och hyperaktivitet.
 2. Beteendeterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra typer av terapi kan hjälpa till att utveckla copingstrategier och förbättra funktionsförmågan.
 3. Stöd i skolan eller arbetslivet: Anpassningar i skolan eller på arbetsplatsen, såsom extra stöd eller anpassningar av arbetsmiljön, kan vara till hjälp för att underlätta för personer med ADHD.

Förutsättningar för att hantera ADHD:

För att effektivt hantera ADHD är det viktigt att ha en individuell behandlingsplan och att få stöd från både vårdpersonal och omgivningen.

Förutsättningar inkluderar:

 1. Samarbete med vårdpersonal: Att arbeta tillsammans med psykiatriker, psykologer och andra vårdgivare för att skapa och följa en behandlingsplan.
 2. Stöd från familj och vänner: Att ha stöd från nära och kära kan vara avgörande för att hantera ADHD och upprätthålla god mental hälsa.
 3. Självinsikt och självvård: Att vara medveten om sina egna behov och utmaningar, samt att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa genom regelbunden träning, sömn och avkoppling.

Sammanfattning:

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att styra uppmärksamhet, hämma impulser och reglera sin aktivitetsnivå. Det är viktigt att förstå att ADHD är ett verkligt neuropsykiatriskt tillstånd och inte bara en brist på disciplin eller viljestyrka. Med rätt behandling och stöd kan personer med ADHD ofta leva med hög livskvalitet. Att ha en individuell behandlingsplan och att få stöd från vårdpersonal, familj och vänner är avgörande för att hantera ADHD på ett effektivt sätt. Om du vill veta mer om ADHD kan du läsa här. 

Kontakta oss för information om ADHD

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.