ADHD-mediciner

Vi har i tidigare blogginlägg skrivit lite om ADHD-mediciner. I detta inlägg gör vi en fördjupning kring olika preparat. Du kommer få information om läkemedel vid ADHD, deras olika egenskaper och när ett läkemedel är mer eller mindre lämpligt att använda.

Introduktion

Det finns idag ett antal olika mediciner som används vid behandling av ADHD. Majoriteten av dessa är så kallade centralstimulerande och således direktverkande.
Man vet idag inte riktigt hur mediciner för ADHD fungerar, men de tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin så att dessa så kallade signalsubstanser ökar i koncentration och därmed medför ökad aktivitet vid noradrenalin- och dopaminreceptorerna. Det är speciellt ett område i hjärnan som kallas prefrontala cortex som är intressant då man vet att detta område spelar en central roll vid ADHD.

Prefrontala cortex är central vid så kallade exekutiva funktioner vilket bland annat handlar om att kunna planera och genomföra handlingar samt att kunna rikta och behålla uppmärksamhet och koncentration. Det handlar även om anpassningsförmåga och att hålla tillbaka impulser. Just dessa områden brukar vara svårhanterliga för människor med ADHD. Det är alltså här som medicinerna spelar en viktig roll.  

Metylfenidat: Concerta – Ritalin – Medikinet

Metylfenidat är den substans som vi har mest erfarenhet med, det är prövat på flest människor och under längst tid. Detta är skälet till att läkemedelsverket har bestämt att alla vuxna patienter ska börja med Metylfenidat och då en långtidsverkande variant som heter Concerta.

Det finns  4 olika varianter av metylfenidat; Concerta – Ritalin – Medikinet – Equasym (som endast är godkänt för barn). Dessutom har det tillkommit ett flertal märken av generika, dvs preparat som är likvärdiga med originalläkemedlet. De heter då metylfenidat samt producentens samt som t.ex. Stada eller Actavis. Metylfenidat finns som antingen långtidsverkande eller korttidsverkande. De långtidsverkande alternativen utsöndras delvis direkt och delvis gradvis under större delen av dagen. De kortverkande preparaten har ett snabbt tillslag och varar ca 3–4 timmar. Det gör att de korttidsverkande kan behöva administreras flera gånger per dag.

Biverkningar av preparaten kan vara muntorrhet, nedsatt aptit och förhöjt blodtryck och puls.

Låt oss kort titta på de olika varianterna:

 

Läkemedel Typ av tablett Utsöndring i kroppen Instruktion
Concerta Depottablett

Doseringsintervall: 18-72 mg

En del utsöndras direkt, resten under 12 timmar. Tas med eller utan mat
Metylfenidat generika Depottablett

Doseringsintervall: 18-72 mg

En del utsöndras direkt, resten under 12 timmar. Tas med eller utan mat
Medikinet

Långtidsverkande

Depottablett

Doseringsintervall: 

5 – 80 mg

50 % direkt

50 % under ca 8 timmar

Tas med eller utan mat
Medikinet 

Korttidsverkande

Tablett

Doseringsintervall: 

5-80 mg

100% direktverkande, vara under cirka 3-4 timmar I samband med eller omedelbart efter måltid.
Ritalin 

Långtidsverkande

Depottablett

10-80 mg

50 % direkt

50 % under 5-7 timmar

Tas med eller utan mat
Ritalin 

Korttidsverkande

Tablett

10-80 mg

100 % direkt. Effekt under 3-4 timmar Tas med eller utan mat

Elvanse och Attentin

 

Elvanse och Attentin har funnits i Sverige sedan 2013 respektive 2015. Det kemiska namnet för dessa preparat är lisdexamfetamin respektive dexamfetamin. Som namnen antyder så handlar detta om preparat som kemiskt sätt är mycket lika amfetamin. Dexamfetamin är det verksamma ämnet i både Elvanse och Attentin och lisdexamfetamin (alltså Elvanse) är en s.k. prodrog och är inaktiv till det att den absorberats i kroppen där den omvandlas till det aktiva ämnet dexamfetamin. Designen av Elvanse medför således både att medicinen utsöndras gradvis under dagen samt att det finns en fördröjning innan man upplever effekt. 

Attentin är däremot direkt- och kortverkande. Dexamfetamin tros fungera genom att de blockerar återupptaget av noradrenalin och dopamin och ökar därför frisättningen av dessa signalsubstanser. Biverkningar av preparaten kan vara muntorrhet, nedsatt aptit och förhöjt blodtryck och puls.

Läkemedel Typ av tablett Utsöndring i kroppen Instruktion
Elvanse Depotkapsel

20-70 mg

Gradvis under 10-14 timmar Tas med eller utan mat
Attentin Tablett

5-40 mg

100 % direkt. 

Effekt under 3-4 timmar

Tas med eller utan mat

 

Atomoxetin

Atomoxetin är en medicin som används vid ADHD, men som inte är centralstimulerande. Flera känner den under produktnamnet Strattera. Den tros fungera på ett liknande sätt som våra centralstimulerande mediciner och frigör noradrenalin och dopamin. Däremot är den inte direktverkande utan det kan dröja 1-6 veckor innan man upplever full effekt av medicinen. Flera patienter upplever dock att medicinen har en mer jämn effekt under hela dagen jämfört med centralstimulerande preparat. 

Biverkningar av preparaten kan vara förhöjt blodtryck och puls.

Läkemedel Typ av tablett Utsöndring i kroppen Instruktion
Atomoxetin Kapsel

10-80 mg

Effekt under 24 timmar Tas med fördel med mat och kan tas på morgon eller kväll. 

 

Guanfacin – Intuniv

Guanfacin är en medicin vars egentliga egenskaper är att sänka blodtrycket, men man har upptäckt att medicinen har effekt vid ADHD. Verkningsmekanismen är inte klarlagd men preparatet tycks förstärka signaler i prefrontala cortex. 

Guanfacin är endast godkänd för behandling av ADHD hos barn. Ibland väljer vi dock att lägga till Guanfacin hos vuxna som redan står på centralstimulerande medicin (t.ex. Concerta eller Elvanse). 

Det visar sig nämligen att vi således kan motverka eventuellt förhöjt blodtryck eller puls som uppstått som en biverkning av den centralstimulerande medicinen.

Guanfacin verkar också kunna ha viss effekt vid bristande impulskontroll hos vuxna där tendenser av ilska eller stor hyperaktivitet förekommer.

 

Läkemedel Typ av tablett Utsöndring i kroppen Instruktion
Guanfacin/Intuniv Depottablett

1-7 mg

Effekt under 24 timmar Tas med mat

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns ett flertal ADHD-mediciner som kan vara till hjälp. För att hitta rätt behandling är det viktigt med gedigen utredning efterföljt av individanpassad behandling med täta uppföljningar. Önskar du veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss för information om ADHD

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.