Har jag ångest eller ADHD?

Många upplever vardagen som stressig.  Arbete, hobbies, familjeliv och annat kräver sin tid och energi. Har man svårt med fokus och struktur blir det ännu svårare. Men frågan är – varför blir det svårt att hålla ihop livspusslet? I detta inlägg reder vi ut olika påverkande faktorer, såsom ADHD och ångest.

Likheter

Svårigheter med koncentration: Både personer med ADHD och ångest kan ha svårt att koncentrera sig, även om orsakerna kan skilja sig åt.

Rastlöshet: Både ADHD och ångest kan orsaka en känsla av rastlöshet och en svårighet att vara här och nu.

Sömnproblem: Både ADHD och ångest kan påverka sömnen, vilket kan leda till svårigheter att somna eller att uppleva sömnlöshet.

 

Skillnader

Symtom: ADHD innefattar ofta symtom som uppskjutarbeteende och dagdrömmeri, medan ångest kan visa sig genom fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar och hyperventilering.

Känslomässig färgning: ångest är förknippat med negativa känslor. Ofta har man många tankar som rusar fram som t.ex. rör ett ämne som skrämmer en, såsom sociala situationer. Vid ADHD upplever många att tankarna far fram, men ämnet behöver inte vara negativt utan kan även vara neutralt, positivt eller intressant.

Debutålder: Symtom på ADHD tenderar att visa sig tidigt under barndomen medan ångest kan utvecklas senare i livet, även om det finns undantag för båda.

 

Att förstå likheter och skillnader mellan ADHD och ångest är viktigt för att landa i rätt bedömning och ge lämplig behandling och stöd till de som lider av dessa tillstånd. Om du vill veta mer om dessa tillstånd får du gärna kontakta oss.