Vad är KBT?

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra det psykiska måendet och fungerandet i vardagen. Det är en beprövad metod som används för att behandla en rad olika psykiska hälsotillstånd, inklusive ADHD, ångest, depression, fobier, PTSD och mycket mer. I denna guide kommer vi att utforska vad KBT är, hur det går till, dess för- och nackdelar samt vilka förutsättningar som behövs för att dra nytta av terapin.

Vad är KBT?

KBT är baserad på idén att våra tankar, känslor och beteenden är sammanvävda och påverkar varandra. Genom att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden kan man skapa positiva förändringar i ens liv och hantera livets problem mer effektivt.

Vanliga metoder i KBT är bland annat:

 1. Kognitiva omstruktureringar: Att identifiera och omvärdera negativa eller skadliga tankemönster och ersätta dem med mer realistiska och positiva tankar.
 2. Beteendeexperiment: Genom att testa nya beteenden och reaktioner kan man lära sig nya sätt att hantera situationer som tidigare orsakat ångest eller obehag.
 3. Gradvis exponering: En teknik som används för att gradvis utsätta sig för situationer eller stimuli som orsakar ångest eller rädsla, vilket kan minska rädslan över tid.

Hur går det till?

KBT-sessioner är vanligtvis strukturerade och fokuserar på specifika mål som patienten vill uppnå. Terapeuten arbetar tillsammans med patienten för att identifiera problemområden och utveckla strategier för att hantera dem.

Typiska steg i en KBT-session inkluderar:

 1. Problemidentifiering: Terapeuten hjälper patienten att identifiera specifika problemområden och mål för terapin.
 2. Kognitiv omstrukturering: Patienten och terapeuten arbetar tillsammans för att identifiera negativa tankemönster och utmana dem med hjälp av att nyfiket undersöka huruvida de stämmer överens med verkligheten.
 3. Beteendeförändring: Terapeuten hjälper patienten att utveckla nya beteendemönster genom att ge feedback, uppmuntran och stöd.
 4. Hemuppgifter: Patienten tilldelas vanligtvis hemuppgifter mellan sessioner för att praktisera nya färdigheter och tillämpa dem i verkliga situationer.

För- och nackdelar

Fördelar:

 • Vetenskapligt bevisad effektivitet: KBT har visat sig vara effektiv för en rad olika psykiska hälsotillstånd och är en av de mest studerade terapiformerna.
 • Fokuserad och strukturerad: KBT-sessioner är vanligtvis strukturerade och fokuserar på specifika mål, vilket gör det lätt att mäta framsteg.
 • Långsiktiga resultat: Många människor upplever långsiktiga resultat från KBT och lär sig färdigheter som de kan använda resten av sina liv.

Nackdelar:

 • Kräver engagemang och arbete: metoden kräver att patienten är engagerad i terapin och är villig att arbeta på att förändra sitt tankemönster och beteende.
 • Kan vara utmanande: Att utmana negativa tankemönster och beteenden kan vara utmanande och obehagligt för vissa människor.
 • Passar inte alla: KBT är inte en universallösning och passar inte alla människor eller alla typer av psykiska hälsotillstånd.

Förutsättningar för att dra nytta av KBT

För att dra nytta av KBT är det viktigt att patienten är motiverad för förändring och är villig att arbeta aktivt med terapeuten för att uppnå sina mål. En öppen och samarbetsvillig attityd gentemot terapin är också avgörande.

Sammanfattning

Sammantaget är KBT en effektiv och beprövad form av psykoterapi som kan hjälpa människor att hantera en rad olika psykiska hälsotillstånd. Genom att fokusera på att förändra tankemönster och beteenden kan det hjälpa människor att skapa positiva förändringar i sina liv och förbättra sin mentala hälsa och välbefinnande. Men det är viktigt att komma ihåg att KBT inte är en snabb lösning och kräver engagemang och arbete från patientens sida. Med rätt förutsättningar och motivation kan KBT vara en kraftfull resurs för att främja det psykiska måendet och fungerandet i vardagen. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss för information om ADHD

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.