Vad är ångest?

Introduktion

I denna text kommer vi utforska det komplexa fenomenet ångest. För många är det en bekant följeslagare i livet, och det kan vara till hjälp att förstå dess egenskaper och funktion. Det är ofta lättare att hantera något om vi förstår oss på det. Vi kommer att titta på vad ångest är, dess kroppsliga och psykiska komponenter samt dess funktion. Dessutom kommer vi att utforska hur det sympatiska och parasympatiska nervsystemet spelar en roll i ångestens upplevelse.

Vad är ångest?

Ångest är en naturlig känsla som uppstår som svar på hotande eller stressande situationer. Det är kroppens sätt att signalera att något är fel eller farligt. Man kan beskriva det som en larmfunktion. Ångest kan vara hjälpsamt då det motiverar oss att agera eller undvika faror, men när den blir överdriven eller ohanterlig kan den påverka vårt välbefinnande negativt. Vi kan jämföra det med ett falskt larm som ringer – larmets funktion försvinner om det signalerar på fel sätt.

Kroppsliga komponenter av ångest

När vi upplever ångest reagerar vårt kroppsliga system genom en rad fysiska symtom, bland annat:

 1. Hjärtklappning och snabbare andningstakt.
 2. Muskelspänningar eller skakningar.
 3. Svettningar och kalla händer eller fötter.
 4. Magbesvär eller illamående.
 5. Yrsel eller känsla av svimning.

Dessa reaktioner är resultatet av det sympatiska nervsystemets aktivitet, som är ansvarigt för “fight-or-flight” responsen – kroppens sätt att förbereda sig för att hantera hotande situationer.

Psykiska komponenter av ångest

Utöver de kroppsliga symtomen kan ångest också manifestera sig på psykologisk nivå, inklusive:

 1. Oroande tankar eller ruminerande.
 2. Känslor av rädsla eller panik.
 3. En känsla av överväldigande stress eller obehag.
 4. Svårigheter med koncentration eller fokus.
 5. Sömnsvårigheter eller mardrömmar.

Dessa psykologiska aspekter kan påverka vårt sätt att fungera i vardagen och våra relationer.

Funktionen av ångest

Trots dess negativa rykte fyller denna känsla faktiskt en viktig funktion. Det är vår kropps sätt att skydda oss från faror genom att varna oss för potentiella hot. När vi upplever ångest, mobiliserar vi resurser för att möta eller undvika hotet, vilket kan vara avgörande för vår överlevnad.

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet är två grenar av det autonoma nervsystemet som spelar en central roll i regleringen av stressreaktioner.

 • Det sympatiska nervsystemet är aktivt under perioder av stress eller hot och är ansvarigt för att öka kroppens aktivitet genom att frigöra stresshormoner som adrenalin och noradrenalin. Detta resulterar i ökad hjärtfrekvens, snabbare andning och andra fysiologiska reaktioner.
 • Parasympatiska nervsystemet aktiveras när hotet har passerat och är ansvarigt för att återställa kroppen till sitt lugnade tillstånd. Det hjälper till att sänka hjärtfrekvensen, normalisera andningen och minska de fysiologiska reaktionerna som är kopplade till ångest.

Sammanfattning

Ångest är en naturlig reaktion på hotande situationer som kan ha både kroppsliga och psykiska komponenter. Trots dess negativa rykte har ångest en viktig funktion i att skydda oss från faror. Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet spelar en central roll i regleringen av ångest och stressreaktioner genom att mobilisera kroppen för att möta hot och återställa lugn när hotet har passerat. Att förstå ångestens natur och funktion kan hjälpa oss att hantera det mer effektivt och minska dess inverkan på våra liv. Om du vill veta mer eller ha hjälp med ångesthantering är du välkommen att kontakta oss.