Test för ADHD

För att bedöma ADHD behöver man göra en fullständig ADHD utredning. Som en del i utredningen kan man använda olika test för ADHD. ADHD tester kan inte själva avgöra om du har ADHD, men de kan utgöra en viktig pusselbit.

Hur mäts ADHD-symtom?

ADHD kan mätas på många olika sätt. De vanligaste är information från patienten, information från patientens anhöriga samt klinisk bedömning, alltså att vårdpersonalen bedömer ADHD utifrån vad som framkommer i kontakt med patienten. Alla ADHD-symtom är normalt förekommande. Det som gör att man kallar dem symtom är när de sker ofta och stör det vardagliga fungerandet. Ofta jämför man med människor i en liknande sits. Hur ser koncentrationsförmågan ut jämfört med jämnåriga barn? Pratar man mer än jämnåriga barn? Är man oftare sen till jobbet än kollegorna? Frågor som dessa besvaras utifrån patientens och anhörigas berättelser. I denna process använder man ofta strukturerade intervjuer och tester/formulär. Testen och formulären utvärderas genom att många människor får svara på dem och resultaten beräknas statistiskt. Man jämför resultaten med hur många som har ADHD av de som besvarat testen. På så vis hittar man olika gränsvärden som pekar på olika nivåer av symtom/diagnoser.

Test för ADHD

ASRS (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Self-Report Scale)

Ett av de vanligare formulären. Det skapades av WHO och mäter samtliga symtom på ADHD. En stor fördel med ASRS är att man genom att besvara sex frågor kan få svar på om ADHD är sannolikt eller inte. Om du vill prova ASRS med automatisk rättning gör du det här.

ADHD-Enkät enligt Russel A Barkley

Ett annat bra formulär. I likhet med ASRS mäter det samtliga symtom på ADHD. Dessutom finns en variant för patienter och en för anhöriga, varför man inkluderar fler källor. Den mäter också andra relaterade svårigheter såsom trots.

Avslutning

I denna korta artikel har vi gått igenom ADHD-testernas roll i utredningen. Det finns fler test än de som vi gick igenom. De två ovanstående testen uppskattar vi på Orange att arbeta med. Efter teseten och en diagnos kan man gå vidare med ADHD behandling som kan hjälpa till att dämpa symtomen och hjälpa personer med ADHD att nå sin fulla potential. Om du vill veta mer om ADHD eller önskar vård hos oss är du välkommen att höra av dig.

 

 

Kontakta oss för information om ADHD

Om du tror att du har ADHD och behöver hjälp med utredning och behandling är du varmt välkommen att höra av dig till oss.