Musik som medicin

Lugnande låtar

Många känner sig stressade eller ängsliga till vardags. Räkningar, arbete och relationsproblem är exempel på omständigheter som kan göra en uppvarvad. En vanlig orsak till stress är medicinska ingrepp, såsom operationer. Operationer innebär en kontrollförlust och ovisshet kring hur ingreppet går till. Vilka blir effekterna? Finns det bieffekter? Frågor som dessa uppstår ofta. För att motverka ångesten använder man ofta lugnande läkemedel. I en studie från 2019 jämförde man lugnande medel med musik som medicin. Låten Weightless av Marconi Union användes. Denna låt är framtagen i samarbete mellan artister och ljudterapeuter, i syfte att vara så avslappnande som möjligt.

Och studien tyder på att det fungerade! Deltagare ska ha upplevt tydlig minskning av ångest, jämförbart med läkemedlet. Fördelen med musiken är att den inte har några bieffekter och är gratis. Resultaten är från en studie med 157 deltagare och fler studier krävs för att kunna uttala sig om hur effektivt läkemedlet är. Vidare behöver man undersöka om resultaten blir desamma i andra sammanhang, t.ex. vid ångest kopplat till insomning eller panikångest. Hursomhelst är fyndet intressant, och många upplever att de blir lugnare av att lyssna på låten.

I länken ovan hittar du låten. Om du önskar veta mer om hur du kan hantera ångest, hör gärna av dig.