Allt du läser är inte sant

ADHD – omgärdat av myter

Ämnet ADHD har länge varit i ropet. Inte minst på sociala medier, där det delas information om både personlig erfarenhet men även fakta. Det finns dock en sak man måste ha med sig: allt du läser på internet om ADHD är inte sant.

För ett par år sedan publicerades en studie med namnet “TikTok and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study of Social Media Content Quality”. Du hittar den här. Studien granskade innehållet om ADHD på TikTok och fann att mycket av informationen som delades var opålitlig och ibland till och med felaktig. Hela 52% av TikToksen bedömdes som vilseledande. Detta är viktigt att komma ihåg när du söker information om ADHD online.

Så varför är det så viktigt att vara kritisk till informationen du hittar om ADHD på internet? Jo, för att det finns många missuppfattningar och felaktigheter som kan spridas snabbt och enkelt genom sociala medier och andra onlineplattformar. Det kan vara allt från falska påståenden om orsakerna till ADHD till farliga rekommendationer om behandlingar som inte har vetenskapligt stöd.

Ett vanligt missförstånd är att ADHD bara är en ursäkt för dålig disciplin eller brist på motivation. Detta är helt enkelt inte sant. ADHD är en verklig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans funktion och kan leda till svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är viktigt att förstå att personer med ADHD har svårigheter som inte försvinner bara man “försöker lite mer”.

En annan felaktig uppfattning är att alla med ADHD behöver medicinering för att hantera sina symtom. Även om medicinering kan vara till hjälp för många människor med ADHD, är det inte det enda alternativet och det är inte rätt för alla. Det finns andra behandlingsmetoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykoedukation och strukturåtgärder, som också kan vara effektiva för att hantera symtomen på ADHD. För mer information om åtgärder för ADHD, läs här. 

Hantera desinformation

Så hur kan du skydda dig själv från felaktig information om ADHD på internet? Här är några tips:

  1. Källkritik: Ta inte all information du hittar på nätet som sanning utan att först undersöka källan och se om den är tillförlitlig och vetenskapligt baserad.
  2. Rådgör med en professionell: Om du är osäker på någon information du hittar online, prata med en legitimerad psykolog eller läkare som är specialiserad på ADHD. De kan ge dig korrekt och pålitlig information baserad på vetenskapliga bevis.
  3. Var medveten om dina egna fördomar: Vi har alla våra egna fördomar och förutfattade meningar, men det är viktigt att vara medveten om dem när vi söker information om ADHD på internet. Försök att hålla ett öppet sinne och vara villig att ompröva dina åsikter baserat på ny information och forskning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara kritisk till informationen du hittar om ADHD på internet. Det finns många missuppfattningar och felaktigheter som kan spridas, så se till att du söker information från tillförlitliga källor och rådfrågar professionella om du är osäker på något. Att vara väl informerad är nyckeln till att förstå och hantera ADHD på ett effektivt sätt. Om du undrar mer om ADHD, läs gärna vidare på vår blogg eller kontakta oss.