ADHD och minnet

Introduktion

Många med ADHD har besvär med minnet. Ett av kriterierna på ADHD berör just problem med glömska i vardagen. På vilket sätt yttrar sig minnesproblem med ADHD? Hur kan vi beskriva olika minnesfunktioner och deras påverkan vid ADHD? Varför får man dessa minnesproblem? Dessa frågor ska vi titta närmre på i dagens inlägg.

Prospektivt minne

Prospektivt minne handlar om förmågan att komma ihåg och utföra planerade aktiviteter i framtiden. T.ex. att minnas att göra något vid en viss tidpunkt. Till exempel att minnas att gå på ett möte imorgon, betala räkningar eller vattna blommorna när du kommer hem. Vid ADHD är det vanligt med nedsättningar i denna minnesfunktion. Många personer med ADHD nämner att de ofta glömmer saker de ska göra, t.o.m. rena rutinsaker. Strategierna för att motverka detta kan vara många. Kalender, post-its, digitala påminnelser eller minnesstöd från anhöriga är vanliga verktyg.

Episodiskt minne

Episodiskt minne handlar om förmågan att komma ihåg specifika händelser och personliga upplevelser, vanligtvis med en känsla av tid och rum. Det är en del av långtidsminnet och relaterar starkt till ens individuella livshistoria. Till exempel att minnas ditt senaste födelsedagsfirande eller vad du gjorde igår kväll. En del med ADHD upplever nedsättningar i detta minne, exempelvis kan anhöriga ta upp ett gemensamt minne från semestern som man har svårt att dra sig till minnes.

Arbetsminne

Arbetsminne är den del av minnet som används för att bearbeta och hålla information tillfälligt tillgänglig för att lösa omedelbara uppgifter.  Om din partner ber dig att gå ned i källaren för att hämta en skiftnyckel behöver du använda arbetsminnet för att hålla den informationen aktuell. Du använder det också när någon säger sitt telefonnummer och du ska komma ihåg det innan du hunnit skriva ned det. Även detta minne kan vara nedsatt vid ADHD. Det beror bl.a. på koncentrationsstörningar. Om du är för tankspridd eller distraheras av alla omgivande stimuli får du svårt att hålla annan information i arbetsminnet. Att skriva ned saker på lappar är en strategi som vissa använder för att avhjälpa detta.

Procedurellt minne

Procedurellt minne handlar om förmågan att utföra och komma ihåg färdigheter och procedurer, såsom att cykla, spela ett instrument eller köra bil. Det är ofta outtalat snarare än språkligt och kan vara svårt att sätta ord på. Det kan t.ex. handla om att komma ihåg hur man knyter skorna eller att cykla utan att tänka på varje steg. I vår erfarenhet är det inte lika vanligt med nedsatt procedurellt minne hos människor med ADHD.

Inprägling av minnen vid ADHD

I vissa fall har människor med ADHD direkta minnesstörningar. I andra fall verkar minnesproblem vara sekundära till koncentrationsstörningar. För att bilda minnen måste vi vara mentalt närvarande och fokusera på det som ska bli ett minne. Om vår uppmärksamhet vandrar får vi svårt att bilda minnen. I dessa fall kan man beskriva minnesproblemen som sekundära – de beror inte på att minnet är nedsatt, utan på koncentrationssvårigheter. För att förbättra både arbetsminnet och det prospektiva minnet kan man ta hjälp av struktur. Det kan vara enkla medel som att skriva ner saker eller sätta påminnelser. Det finns alltså flera olika samband mellan ADHD och minnet. Om du vill lära dig mer om ADHD, eller söker vård för det, är du välkommen att kontakta oss.