Orange Psykiatri öppnar dörrarna

Varmt välkommen till vår blogg. Efter flerårigt samarbete är vi stolta över att lansera vår egen digitala klinik, Orange Psykiatri. Vi som driver Orange heter Morten Erichsen och Sigge Skårman. Morten är utbildad specialistläkare i psykiatri och Sigge är psykolog. Vårt samarbete började på en offentlig klinik våren 2020. Där arbetade vi med många sorters psykiatriska besvär, bl.a. ADHD och autism. Till skillnad från de flesta klinikerna hade vi ingen kö till utredning, en fråga som alltid har varit viktig för oss. Vi tror att tätt samarbete, effektiva arbetsmetoder och patientcentrering var nycklar till detta.

Tidigare erfarenhet i ny verksamhet

I förberedelserna för lanseringen av Orange har vi tagit de viktigaste lärdomarna från tidigare arbete för att skapa en enkel, säker och effektiv process. Patientnyttan är i fokus – om en åtgärd inte hjälper våra patienter erbjuds den inte på vår mottagning. Eftersom vården och världen alltid är i rörelse behöver vi anpassa och utveckla verksamheten baserat på det. Nya arbetssätt planeras, sjösätts och utvärderas kontinuerligt. Allt i syfte att erbjuda högkvalitativ vård snarast möjligt.

Fokus på ADHD-utredning och ADHD-behandling

Orange kan bidra med olika tjänster inom psykiatri. Framförallt arbetar vi med ADHD utredning och behandling. Fokusområdena är dock flera: autism utredning, tvång, trauma,  utmattningssyndrom (UMS), depression och ångest. Behandlingsmetoderna är framförallt läkemedel och psykoterapi. Vi kan även erbjuda samtal för stöd, patientutbildning (psykoedukation) samt rådgivning. Arbetet följer Socialstyrelsens riktlinjer för psykiatrisk vård. Samtidigt vet vi att alla inte är stöpta i samma form. Du blir bäst hjälpt om insatserna riktar sig till dig som individ.

Flexibilitet och kvalitet i vården

Många har kommit till oss och beskrivit svårigheter att nå fram till andra vårdgivare. Kanske får man vänta länge på en tid. Besökstiden kan vara oförenlig med ens schema – alla kan inte ta ledigt klockan 14.15 på en tisdag. Hos Orange förstår vi dessa bekymmer och därför erbjuder vi besök på kvällar och helger. På så vis kan du minimera risken att arbete och familjeliv störs. Vi är mycket noggranna i vår yrkesutövning, håller oss ajour med ny forskning och riktlinjer. Eftersom vi har ett tätt samarbete finns alltid möjlighet för oss att diskutera med kunniga kollegor. Viktigast av allt är dock patientförankringen. Du som patient måste ha möjlighet att förstå, påverka och utvärdera din vård. I vårt perspektiv måste god vård innebära tydligt patientinflytande.

Besök till psykolog och läkare utan väntetid

Har du besvär inom något av de områdena som vi har diskuterat är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen gör du det via telefon, kontaktformulär eller vår digitala kalender. Alla vårdkontakter börjar med ett bedömningssamtal där vi får lära känna dig och ditt hälsotillstånd bättre. Där får du möjlighet att ställa frågor. I samtalet skapar vi en åtgärdsplan i samarbete mellan dig som patient och oss som behandlare. Utifrån den kan vi arbeta mot att förbättra din situation. Vill du ha vår hjälp, hör av dig.